ร.ต.อ.ทศพร ผจญจิตต์  ปราณ 60  ด.ต.สุนทร แสงอินทร์ ด.ต.ทนงค์กิจ ทรัพย์ประเสริฐ ส.ต.ต.สมภพ โคมสุวรรณ เจ้าหน้าที่ตำรวจราจร สภ.ปราณบุรี  ให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร การกวดขันวินัยจราจร เน้น การสวมหมวกนิรภัย ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ฝ่าไฟแดง   กำชับมิให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ และการใช้สัญญาณมือกรณีนักเรียนอาสาจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ยามเช้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำจุดหน้าโรงเรียนบ้านอนุบาลปราณบุรี เมื่อวันที่  6 มิถุนายน  2560  เวลา 08.10 น.

สภ.ปราณบุรี 16 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น.
พ.ต.อ.เจริญ รงค์วราโรจน์ ผกก.สภ.ปราณบุรี ตรวจสภาพการจราจร และกำชับการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวกการจราจร หน้า สภ.ปราณบุรี

สภ.ปราณบุรี 15 เมษายน 2560 ด.ต.พีรศิษฐ์ มีศักดิ์ ส.ต.ต.สมภพ โคมสุวรรณ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ปราณบุรี ช่วยเหลือและประสานช่างดำเนินการกรณีรถเสีย อยู่ระหว่างดำเนินการ ครับ

สภ.ปราณบุรี 9 มีนาคม 2560 เวลา 08.10 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ปราณบุรี

รับมอบงบประมาณในการจัดทำอุปกรณ์ตั้งจุดตรวจ

จาก คุณศิลปชัย ลิสกุลรักษ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการสั่งการ

1 มีนาคม 2560  กิจกรรมยามเช้าของ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประชุมแถว ชี้แจงข้อราชการ ตรวจความพร้อม ปล่อยแถวออกประจำจุดในพื้นที่รับผิดชอบ