ตำรวจภูธรภาค 7 สนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้ง“ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตำรวจภูธรภาค 7”(ศรก.ส.ภ.7) ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายเจ้าพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานที่ดิน ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายยุติธรรม ทหาร ร่วมมือกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทำให้ประชาชนมีความสุข มีการขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบมีทั้งการบังคับใช้กฎหมาย และ การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
วันนี้ (16 ส.ค.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.ภ.7 พร้อมด้วยรอง ผบช.ภ.7, ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.7, ฝ่ายปกครอง พนักงานอัยการ ทหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินคืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และได้แถลงผลการปฏิบัติ ทั้งการตรวจค้น/จับกุมการกระทำความผิด และการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจาไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือเงินกู้นอกระบบ ซึ่งผลการปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.-15 ส.ค.61ทั้งการจับกุมและการบูรณาการแก้ปัญหา สามารถนำโฉนดที่ดินคืนให้กับเจ้าของที่ดินจำนวนรวมโฉนดที่ดิน 99 ฉบับ/รวมเนื้อที่ประมาณ 314 ไร่/2 งาน/ 57.7 ตารางวา/ทั้งยังได้คืนรถยนต์ และทรัพย์สินประกันหนี้อื่นๆ อีก รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 26,622,533 บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการบูรณาการกับทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอีกจำนวน 342 ราย ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
สำหรับประชาชนที่ตกอยู่ในวังวนหนี้นอกระบบสามารถเข้ามาแจ้งความหรือร้องเรียนได้ที่“ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตำรวจภูธรภาค 7”(ศรก.ส.ภ.7)ตั้งอยู่ที่ ห้อง ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคาร ภ.7 อ.เมือง จว.นครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3424 5990–9 หรือ ตู้ ปณ.191

#มีใบอนุญาตหรือยัง!!#ประชาสัมพันธ์ มีโดรนต้องลงทะเบียน

การลงทะเบียนครอบครองโดรน กับสำนักงาน กสทช.

1. การลงทะเบียนโดรนกับ สำนักงาน กสทช. เป็นการลงทะเบียน "ครอบครอง" ฉะนั้นหากใครบังคับบิน ต้องไปลงทะเบียน "ขับขี่" ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วย

2. กรณีหากไปลงทะเบียนกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไม่ต้องเดินทางมาที่ สำนักงาน กสทช. เพราะสำนักงานการบินพลเรือนฯ จะส่งข้อมูลมาที่ สำนักงาน กสทช.

3. หากลงทะเบียนครอบครองกับ สำนักงาน กสทช. แล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขับขี่กับสำนักงานการบินพลเรือนฯ จะยังไม่สามารถบังคับบินได้

4. ไม่มีการจัดส่งเอกสารลงทะเบียนครอบครองทางอีเมล์ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมายืนยันตัวตนเท่านั้น กรณีมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องให้นำบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะมาด้วย

5. กรณีโดรนที่ประกอบเอง ต้องนำโดรนมายังสำนักงาน กสทช. ด้วย

6. กรณีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครอง ต้องมาลงทะเบียนครอบครองที่สำนักงาน กสทช. เช่นกัน แต่การลงทะเบียนต่าง ๆ จะเป็นแบบฟอร์มภาษาไทย สามารถมอบฉันทะให้คนไทยดำเนินการแทนได้

7. สามารถเดินทางไปยัง สำนักงาน กสทช. เขต/ภาค ได้ในเวลาราชการตั้งแต่ 08.30-16.30 น. หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่คอลเซนเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 1200

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ