1

 

พ.ต.ท.หญิง นิสรา  ภาวะโสภณ

สว.อก.สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 943 - 1223

2

 

ร.ต.อ.หญิง จันทิมา  กองแก้ว

รอง สว.อก.สภ.ปราณบุรี

Tel. 080 - 264 - 2286

3

 

ร.ต.อ.พันธ์ศักดิ์  เศรษฐปฏิเวช

ธุรการกำลังพล

Tel. 095 - 740 - 5905

   

ร.ต.อ.ธนพล รักษาพันธ์ 

รองสารวัตรป้องกันปรามปรามฯ

0979525564

4

 

ร.ต.ต.สุเทพ   เข้มแข็ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

Tel. 083 - 955 - 5502

8

 

ร.ต.ต.เกียรติศักดิ์ ศรีสุข

ช่วยราชการ ภ.จว.ประจวบฯ

Tel. 089 - 254 - 9833

7

 

ด.ต.ไพศาล   พุ่มซ้อน

เจ้าหน้าที่การเงิน

Tel. 081 - 944 - 4163

   

จ.ส.ต.กิตติเชษฐ์ ลูกอินทร์

ธุรการป้องกันปราบปราม

064 9497215

8

 

ส.ต.ต.สมชาย  วิจิตรีโรจน์

ธุรการป้องกันปราบปราม

Tel. 083 - 759 - 6779