1

 

พ.ต.ท.วันชาติ  ม่วงศรี

รอง ผกก.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 444 - 9144

2

 

พ.ต.ท.รัฐนนท์  สมวงศ์

สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 808 - 2659

4

 

ร.ต.อ.ทิณกร ภรณ์พงศภัค

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 087 - 163 - 0137

6

 

ร.ต.ท.ประชา  จีระดำรงธัญญา

รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี

Tel. 089 - 178 - 6781

7

 

ร.ต.อ.หญิงลัดดาวัลย์  ข้อออ

รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ สภ.ปราณบุรี

Tel. 098 - 261 - 7272

8

 

ด.ต.วิชาญ   กลิ่นกลุ่น

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 080 - 594 - 6989

9

ด.ต.พิชญุตม์ ปิ่นทอง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 081 - 995 - 8466

10

 

ด.ต.อัมรินทร์ ยังสว่าง

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี 

Tel 

11

 

ด.ต.แสงอรุณชัย อรุณยงค์

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 084 - 973 - 9986

12

ส.ต.ต.อานนท์ ฤทธิ์อ่อน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราณบุรี

Tel. 086 - 615 - 2015

--::: ติดตามข่าวสารบน Fan Page :::--